About me

有關《不再憂鬱的亞熱帶》

李維史陀的名著,《憂鬱的熱帶》,筆者還沒有時間拜讀。不過,旅行的時代,的確已經終結了。

謝立文的著作,《麥嘜算憂鬱亞熱帶》,倒是拜讀了很多次。最記得的,是麥兜和麥嘜的對話:

麥兜:我呢,我覺得自己呢,同人地好唔同架。

麥嘜:唓,係人都覺得自己同人地唔同架啦。

麥兜:我就唔同呢,我覺得自己同人地簡直一模一樣呀!

就是這樣,我愛上了謝立文,也愛上了差不多,算唔錯,都ok等亞熱帶文字。

直至有一天,我認識了妳。

經歷了一些事後,突然間,諗通左d野,算快樂囉。

但算快樂,有點怪,不再憂鬱,正面d。

是為序。

1 則留言

發表迴響